Mei 2018 Fairs en Evenementen Activiteiten

Datum:        Locatie:            Informatie:

5 mei        Puttense dagen - Putten       www.facebook.com/deputtensedagen

6 mei        Sonsbeekmarkt - Arnhem    https://www.facebook.com/Sonsbeekmarkt/

10 mei      Hemelvaartsdag - 't Harde      www.vvvelburg.nl

11 mei         Eibertjesdag - Nunspeet       www.vvvarnhemnijmegen.nl

12 mei      Nationale Sleepbootdagen - Zwartsluis  www.streekevenementen.nl     

13 mei      Kasteel Groeneveld - Baarn      www.trotsmarkt.nl

18,19,20,21 mei  Summer Fair Landgoed 't Laer - Ommen www.evenementenhal.nl/hardenberg

21 mei      Sallandse Heuvelrug - Nijverdal   www.staatsbosbeheer.nl

26 mei      Dorp op Stelten - Eck en Wiel    www.dorpopstelten.nl/

27 mei      Kazerne Nijmegen          www.trotsmarkt.nl